Mi smo PREIS – organizacijska kultura

Foto Für Social Media2klein

Kot družinskemu podjetju so nam pomembni kontinuiteta, stabilnost, varnost in lojalnost, hkrati pa velik del pozornosti posvečamo vzajemnemu partnerstvu z našimi strankami, dobavitelji in še posebej z našimi zaposlenimi.

Naša finančna stabilnost nam omogoča visoko stopnjo podjetniške svobode, varnosti in zmožnosti premostitve obdobij gospodarske nestabilnosti. Naše dobičke re-investiramo v infrastrukturo, opremo in stroje, v stabilno, atraktivno in zdravo delovno okolje kot tudi v izobraževalne in razvojne programe za naše delavce.

Spodbujamo skupinsko strukturo in skupinsko delo. Prav zato je skupno delo v čezmejnih projektnih skupinah, kot tudi podpiranje oddelčnih prostočasnih aktivnosti del kulture našega podjetja. Najpomembnejši ambasadorji, podporniki in kreatorji kulture našega podjetja so – poleg lastniške družine – naši vodje in naše vodstvo kot celota.

Dobro usposobljeni zaposleni so predpogoj za odlično kvaliteto naših izdelkov in storitev, zadovoljstvo kupcev in uspeh. Prav zato vedno znova investiramo v učenje in razvoj naših zaposlenih. Pri tem sta naši osnovni orodji karierno načrtovanje in razvojni pogovori, ki vodijo k individualno določenim učnim in razvojnim ciljem.

Ponujamo učne in razvojne programe, tako lokalno, kot na nivoju celotne skupine Preis. K večjim korakom na področju izobraževanja, kot so na primer dodatne poklicne študije, pristopamo profesionalno. Povezujemo se z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami in s tem našim zaposlenim omogočamo, da dostopajo do lokalnih izobraževalnih ponudb.

Naše vodstvo in strokovni delavci imajo priložnost za nadaljnji razvoj in nadgraditev svojega znanja v programu za razvoj upravljanja.

Odprte pozicije

Kliknite tukaj in si oglejte trenutno dostopne odprte pozicije!

Prijavnica

Veselimo se vaše prijave!

Mi smo PREIS

Naše korporativne vrednote in organizacijska kultura.