Najsodobnejša tehnologija premazov
SML cevi in spoji so opremljeni z visokokakovostnim rdečkasto-rjavim epoksi premazom

Od leta 1982 je litoželezni SML cevni sistem popolnoma zamenjal klasične drenažne cevi. Preizkušen material iz katerega so narejene cevi, spoji, ki so enostavni za uporabo in zanesljive sklopke omogočajo prostorsko ekonomičen, brezhiben in trpežen cevni sistem, ki v celoti zadosti zahtevam današnjih visokih bivanjskih standardov, kot tudi najnovejšim gradbeno-tehničnim zahtevam. Hkrati izpolnjuje več odločilnih varnostnih zahtev, kot so na primer zvočna izolacija in protipožarnost.

Prav zaradi visoke kvalitete SML sistemov, so litoželezne cevi uporabljene za najbolj pomembne dele cevnih sistemov znotraj stavbnega drenažnega sistema (navpične cevi, zbiralne cevi in odtočne cevi za deževnico).

PREIS® SML

Naš izdelek – vaša prednost

Odpornost na vročino in mraz

Vzdržljivost in dimenzionalna stabilnost

Zvočna zaščita

100% obnovljivo

Enostavno za montažo

Brez potrate sredstev

Protipožarna zaščita

Visoka trpežnost

Optimalna protikorozijska zaščita

Visoka abrazijska odpornost

Prihranek časa

Notranji premaz cevi

Visoka kvaliteta od izdelave do distribucije

Dolgoletne izkušnje, bogato znanje zaposlenih in investicije v sodobno opremo nam omogočajo proizvajanje litoželeznih drenažnih sistemov ne glede na težavnost vaših zahtev.

Od oblikovanja s sodobno programsko opremo do končnega izdelka – pokrivamo vse korake proizvodnega procesa: izdelavo vzorcev, izdelavo jeder, testiranje, oblikovanje z avtomatskim strojem, centrifugalno linijo in tehnologijo premazov.

Tehnični podatki

Nominalna širina
Zunanji premer
Zunanji premer
Debelina stene
Debelina stene
Dolžina vstavka
Teža cevi
Teža cevi
Površina
DN
DE
Dovoljena odstopanja
e
Dovoljena odstopanja
cevi in spojev
(območje tesnjenja) 1
Prazna cca. kg/m
Polna cca. kg/m
cca. m2 na m
50
58
+2 / -1
3,5
-0,5
30
4,3
6,4
0,18
70
78
+2 / -1
3,5
-0,5
35
5,9
9,9
0,25
75-S
75
+2 / -1
3,5
-0,5
35
5,7
10,1
0,25
80
83
+2 / -1
3,5
-0,5
35
6,3
10,6
0,26
100
110
+2 / -1
3,5
-0,5
40
8,5
16,7
0,35
125
135
+2 / -2
4,0
-0,5
45
11,9
24,5
0,42
150
160
+2 / -2
4,0
-0,5
50
14,2
32,2
0,50
200
210
+2,5 / -2,5
5,0
-1,0
60
23,3
54,5
0,65
250
274
+2,5 / -2,5
5,5
-1,0
70
33,5
87,6
0,85
300
326
+2,5 / -2,5
6,0
-1,0
80
43,6
120,6
1,02

SML Lastnosti materiala​

Gostota
pribl. 7,2 kg/dm³
(71,5 kN/m³ )Natezna trdnost
≥ 150 MPa za spoje
≥ 200 MPa za cevi

Kompresijska trdnost
cca. 3 do 4-kratna vrednost natezne trdnosti

Strižna trdnost
cca. 1.1 do 1.6-kratna vrednost natezne trdnosti

Drobilna moč
(najvišja tlačna trdnost) ≥ 350 MPaProžnostni modul
8•104 to 12•104 N/mm²

Poissonovo število
~(0,3)

Koeficient toplotne prevodnosti
50-60 W/mK (pri 20º C)

Toplotna odpornost
Kot sistem, PREIS® SML izpolnjuje zahteve razreda A2 požarne odpornosti, samo lito železo pa zahteve razreda A1, glede na EN 13501 – ne gorljivo*

Koeffcient lineranega raztezanja
Le 0.0105 mm/mK (med 0 in 100°C), več ali manj enak betonu; brez težav mogoče vstavljanje v beton).Odpornost na kemikalije
PREIS® SML je visoko odporen na gospodinjske odpadne vode s pH vrednostjo med 2 in 12

* Aneks F.2 standarda EN-877 potrjuje:

Litoželezni izdelki ki so v skladu s tem evropskim standardom so nevnetljivi in negorljivi. V primeru požara obdržijo svoje funkcijske karakteristike in ostanejo ognjevarni še nekaj ur, kar pomeni, da v tem času njihove stene ne prepuščajo plamenov in plinov, se ne porušijo, ne izkrivijo in ostanejo varne. Stenske in stropne odprtine ostanejo nepoškodovane.

Vzdržljivost in dimenzionalna stabilnost

Gostota
Natezna trdnost
Kompresijska
trdnost
Strižna trdnost
Drobilna moč
cca. 7,2 kg/dm3 (71,5 kN/m3)
> 150 MPa za spoje
> 200 MPa za cevi
cca. 3 do 4-kratna vrednost natezne trdnosti
cca. 1.1 do 1.6-kratna vrednost natezne trdnosti
(Največja tlačna trdnost) ≥ 350 MPa

Lito železo je zanesljiv, trpežen, dimenzionalno stabilen in trden material.

SML zvočna zaščita

Uvod

Zvočna izolacija je ena glavnih prednosti FP PREIS® SML. Zaradi visoke gostote litega železa in blažilnega učinka gumijastih oblog v sklopkah, je prevod zvoka minimalen, tako da lahko sistem zagotavlja tiho drenažo. To predstavlja osnovo za splošno dobro počutje v domovih in pisarnah, hkrati pa je takšna izolacija predpisana z zakonom in določena v standardu DIN 4109.

Test

Decembra 2011 je PREIS & Co v priznanem inštitutu Fraunhofer v nemškem Stuttgartu izvedel test zvočne izolacije v skladu s standardoma DIN 4109 in EN 14366. Standardne FP PREIS® SML cevi in spoji so bili testirani skupaj s FP PREIS® spojkami tipa Rapid za povezave cevi in s standardnimi objemkami za stensko pritrditev.
(Podrobne podatke si oglejte desno)
 
1 Podpora za navpične cevi
2 Branch 88° DN100x100
3 Nosilec
4 Spojke tipa Rapid
 
Ureditev drenažnega sistema, pritrjenega na steno z različnimi nosilci za cevi (ilustracija ni v merilu, dimenzije so v mm).
Oris inštituta za gradbeno fiziko Fraunhofer.
Raven zvoka

Testi so pokazali, da litoželezni drenažni sistem z spojkami tipa Rapid kot samostoječi sistem oddaja zelo nizko raven hrupa. Ključna točka zvočne izolacije so cevne objemke za stensko in stropno montažo, ki povezujejo cevni sistem s steno oz. stropom.

Če uporabimo element za odstranjevanje vibracij, se lahko raven hrupa še toliko bolj zmanjša, dokler ne dosežemo nivo zvoka, ki ga človeško uho ne sliši več.

V spodnji vrstici tabele lahko vidimo, kakšna je raven hrupa, če navpična cev ni pritrjena na zid oz. je nameščena neodvisno. Ta test je bil izveden z namenom, da bi izolirali zvok, ki se prenaša po zraku, od zvoka, ki se prenaša preko trdne snovi oz. objekta..

Zaključek

Test se je osredotočal predvsem na vsakodnevne, resnične situacije, da bi prikazali, da so lahko rezultati v testnem okolju in stvarnem okolju skladni.

FP PREIS® SML se je izkazal za najboljšo izbiro pri izpolnjevanju predpisov zaščite pred hrupom z uporabo standardnih izdelkov brez dodatnih dragih ukrepov.

FP PREIS® SML v kobinaciji z:

Pretok vode [litri na sekundo]

Nivo hrupa v pritličju (za steno-“GF rear”) v [db(A)]

0,5
1,0
2,0
4,0
Cev brez gumijaste obloge
21
26
31
36
Cevna objemka brez gumijaste obloge
16
20
25
30
Cevna objemka brez gumijaste obloge
<10
<10
12
15

Če vas zanima še kaj v zvezi z načrtovanjem zvočne izolacije, prosimo kontaktirajte naš prodajni oddelek.

100% obnovljivost

Lito železo pri recikliranju ne spremeni svojih osnovnih značilnosti in kvalitet.

Velja poudariti, da gre pri tem za recikliranje v pravem pomenu besede in ne za t.i. »down-cycling« oz. predelavo, pri kateri lahko izdelke/materiale ponovno uporabimo, vendar imajo slabše lastnosti v primerjavi s prvotnim izdelkom/materialom.

Navodila za montažo in namestitev

PREIS® sistem cevi, spojev in sklopk je proizveden in pregledan v skladu z standardom EN 877.

SML cevi so odrezane na zahtevano dolžino neposredno s strani osebja, ki dela z materialom. Cevi in spoji so opremljeni s prilegajočimi cevnimi objemkami.

Horizontalne cevi morajo biti primerno pritrjene na vseh zavojih in razcepih. Navpične cevi morajo biti pritrjene na vsaka 2 m. V stavbah z vsaj petimi nadstropji morajo biti navpične cevi velikosti DN 100 ali večje zavarovane proti polzenju s pomočjo opornika. V višjih stavbah mora biti podpora za navpične cevi nameščena na vsaki peti etaži.

Drenažne cevi so načrtovane kot breztlačni gravitacijski vodi. Kljub temu se je potrebno zavedati, da lahko pride pri določenih pogojih delovanja do pritiska. Ker so drenažne in prezračevalne cevi podvržene možnim medsebojnim vplivom in vplivom okolja, morajo tesniti proti notranjemu in zunanjemu pritisku med 0 in 0,5 barov. Za vzdrževanje tega tlaka morajo biti deli cevi, ki so podvrženi vzdolžnemu gibanju, nameščeni po vzdolžni osi, pravilno pritrjeni in zavarovani. Ta način pritrditve mora biti uporabljen kadar notranji pritisk v cevi preseže 0,5 barov, na primer v naslednjih primerih:

 • Cevi za deževnico
 • Cevi v območju zaledja
 • Cevi za odpadne vode, ki so speljane čez več kot eno kletno etažo brez nadaljnjega odtoka
 • Tlačne cevi na črpalkah za odpadno vodo.

Cevovodi brez trenja so lahko podvrženi notranjemu pritisku ali pritisku zaradi samega delovanja . Te cevi morajo biti zato opremljene z ustreznim pritrdilnim elementom, predvsem vzdolž zavojev, da osi ne zdrsnejo in se ločijo. Željena odpornost povezav cevi in spojev na vzdolžne sile je dosežena s pomočjo namestitve dodatnih objemk (možna je notranja tlačna obremenitev do 10 barov) na stičišče cevi.

Nadaljnje informacije glede tehničnih težav lahko najdete v naši brošuri o tehničnih specifikacijah in drugih podrobnostih.

PREIS® SML – brez potrate sredstev

Recikliranje v pravem pomenu besede!

Osnovo za naše izdelke predstavlja mešanica rabljenih avtomobilskih delov, gradbenih odpadkov in livarskih ostankov. Če je le mogoče, recikliramo vso odpadno železo in gradbene odpadke. Pomembno je poudariti tudi, da vrsta recikliranja, ki ga uporabljamo ne vpliva na kvaliteto naših izdelkov, vseeno pa zmanjšuje tako porabo energije, kot tudi emisije CO2 v naših livarnah.

SML protipožarna zaščita

V skladu z aneksom H k EN 877 (SBI – Single burning item Test) je bil PREIS® SML litoželezni drenažni sistem odobren s strani Avstrijskega raziskovalnega inštituta za kemijo in tehnologijo (OFI). Testiranje obnašanja izdelkov v primeru požara je potrdilo skladnost z Direktivo o gradbenih izdelkih 89/106 EEC, hkrati pa je bila potrjena tudi klasifikacija A2, ki jo določa standard EN 13501.

Pri omenjenem testu je na nameščenem enojnem cevovodu (PREIS® SML cevi, spoji in spojke tipa Rapid) simuliran požar, pri čemer sistem 20 minut gori na približno 700°C.

Rezultati:

 • PREIS® drenažni sistem PREIS® SML ni vnetljiv in je negorljiv
 • V primeru požara, sistem ne oddaja oz. ne proizvaja dima
 • Vročina ne povzroči gorenja ali odpadanja sistema
 • Sistem ohrani svoje funkcionalne značilnosti, stene cevi ostanejo neprepustne
 • Cevni sistem ostane stabilen in nedotaknjen.

Test je potrdil odlične lastnosti sistema pri konstrukcijski protipožarni zaščiti.

SML premaz & označevanje

Tehnologija zaščite za SML cevi in spoje

SML cevi in spoji so premazani z visokokakovostnim rdečkasto-rjavim epoksi smolnatim premazom.

Barva za spoje je nanešena v notranjost in zunanjost spoja, in sicer kot potopni premaz z medsebojno vezanimi epoksi smolnatimi premazi in nato toplotno obdelana na 180°C za 45 minut. To povzroči nastanek spojine med spojem in prevleko, ki ima izjemno visoko trdnost, kar zagotavlja toplotno in kemično odpornost, ki celo presega stroge zahteve standardov kot sta EN 877 in RAL-GZ 698.

Na zunanji strani so SML cevi premazane z rdečkasto-rjavim osnovnim premazom, ki je v skladu s standardom DIN EN 877 in je lahko prebarvan s katerimkoli komercialno dostopnim standardnim barvnim lakom. V notranjosti je premaz nanešen z medsebojno vezanim epoksi materialom oker barve (120 µ), ki varuje cev pred agresivnimi gospodinjskimi odplakami.

Visoka odpornost proti abraziji

Odpornost notranjega premaza PREIS® SML cevi in spojev

Za domače objekte in stalno uporabo

Odpornost
do 23° C
do 50° C
do 80° C
pH >1
pH1 (razen za organske kisline)
pH2 (razen za organske kisline)
Sredstva za raztapljanje vodnega kamna
Čistilna sredstva
Detergenti
Razkužila
Sredstva za odstranjevanje madežev
Oksidanti
Voda, soli
Čistila za odtoke
Topila
pH12
pH13

Kakovost

Kakovost notranjega premaza je odločilna za trajnost drenažnega sistema, vse bolj agresivne gospodinjske odplake pa postavljajo visoke zahteve za kakovost notranjega premaza.

FP PREIS® SML cevi in spoji pokrivajo široko paleto uporabe pri stavbni drenaži.

Prednosti​

Prednosti PREIS® SML

Prihranek časa

Hitra montaža z vtičnimi spojkami.

SML GEG oznaka kakovosti

Kakovost in varnost dokazana z GEG oznako kakovosti

GEG oznaka kakovosti je neke vrste jamstvo za litoželezni drenažni sistem, ki mu lahko zaupate tudi v prihodnosti. Nemški inštitut za zagotavljanje kakovosti in certificiranje (RAL), ki se nahaja v nemškem mestu Sankt Augustin je na tem področju prevzel pobudo in ustanovil nemško združenje za odlitke za drenažno tehnologijo (GEG – Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V.). Njihov glavni cilj je jamčenje vrhunske kvalitete izdelkov tudi v prihodnosti – in sicer z dokumentiranjem kakovosti s pomočjo oznake kakovosti (RAL-GZ 698).

Kakovostne zahteve in cilji so bili vedno pomembno merilo za drenažne cevi iz litega železa, vendar kljub temu obstaja nekaj dobaviteljev, ki ne izpolnjuje teh zahtev. Oznaka kakovosti upošteva predvsem potrebo po varnosti vseh naših partnerjev (distributerjev, obrtnikov, podjetji in oblasti). Znak kakovosti je podeljen s strani neodvisnih, priznanih testnih inštitutov po uspešno zaključenem obsežnem začetnem preizkusu. Poleg tega inštituti vsaj dvakrat letno izvajajo priložnostne zunanje inšpekcijske preglede, da zagotovijo, da kakovost izdelkov še vedno ustreza strogim zahtevam.

Tej ukrepi zagotavljajo konsistentno visoko kvaliteto in pomenijo veliko odgovornost proizvajalcev do njihovih partnerjev in trga (distributorjev, monterjev in končnih strank).

Zahteve glede na –>
EN 877
GEG
Solno škropljenje
350 ur
1,500 ur
Odpornost na odpadne vode*
30 dni pri 23 °C
30 dni pri 50 °C
Odpornost na kemikalije
od
pH 2 do pH 12,
30 dni pri 23°C
Napredni testi z
agresivnimi snovmi, kot je na primer
fosforjeva kislina (pH 1)

* Za običajno sestavo odpadnih vod glejte EN 877

Visoka vzdržljivost

Pri naših PREIS® SML izdelkih so pomembni naslednji standardi in predpisi:

 • EN 877 | Litoželezne cevi in spoji, njihovi sklepi in dodatki za odtok vode iz stavb. Zahteve, preizkusne metode iz zagotavljanje kakovosti.
 • DIN 19522 | Dopolnilni standard k EN 877. Ta standard ureja predvsem podrobnosti glede zasnove in postavitve cevi in spojev.
 • RAL-GZ 698 | RAL oznaka kakovosti zahteva občutno obsežnejše testiranje in strožje pogoje glede kakovosti, ki presegajo zahteve EN 877.
 • CE label | Izjava o skladnosti z evropsko direktivo za gradbene proizvode (89/106/EEC).
 • EN 1561 | Standard za ulivanje izdelkov iz sive litine z lamelnim grafitom.