Navodila za sestavo in montažo

PREIS® SML cevi, priključki in spojni sistemi so proizvedeni in pregledani v skladu z EN 877 standardom.

Osebje, ki dela neposredno z materialom, cevi nareže na potrebno dolžino. Cevi in priključki so spojeni s primernimi sponami.

Vodoravne cevi morajo biti ustrezno pritrjene na vseh zavojih in razcepih. Vertikalne cevi morajo biti pritrjene na razdalji največ 2 metra. V zgradbi s pet ali več nadstropji morajo biti vertikalne cevi DN 100 ali večje zaščitene proti posedanju s podporami za vertikalne cevi. Poleg tega morajo biti za višje zgradbe podpore za vertikalne cevi nameščene na vsako naslednje peto nadstropje.

Odtočne cevi so zasnovane kot gravitacijske tokovne linije, ki niso pod pritiskom. Vendar to ne izključuje možnosti, da bo cev pod pritiskom, če se pripeti določena operativna okoliščina. Odtočne in ventilacijske cevi so podvržene možnim interakcijam z okoljem, zato morajo biti trajno nepredušno zatesnjene proti notranjemu ali zunanjemu tlaku med 0 in 0,5 bara. Da prenesejo tak tlak, morajo biti deli cevi, ki so podvrženi longitudinalnim premikom, opremljeni v longitudinalni osi in primerno podprti ter zavarovani. Takšna vrsta opremljenosti mora biti uporabljena kjer notranji tlak preseže 0,5 bara, kot v naslednjih primerih:

  • cevi za deževnico,
  • cevi v področju stoječe vode,
  • cevi za odpadno vodo, ki tečejo skozi več kot eno klet brez dodatnega odtoka,
  • tlačne cevi pri črpalkah za odpadno vodo.

Nedrseče cevi, ki so lahko podvržene notranjemu tlaku ali nastajajočemu tlaku med delovanjem, morajo biti nad vsemi zavoji primerno pritrjene, da so zavarovane pred zdrsom in ločevanjem. Zahtevana odpornost cevi in priključni stiki na longitudinalne sile se dosežejo z namestitvijo dodatnih objemk na spojih (možen notranji tlak obremenitve do 10 barov).

Podrobnejše informacije o tehničnih vprašanjih je mogoče najti v naših katalogih.